บริการสินเชื่อรถยนต์ ครบวงจร

สายด่วน
 
081-350-3419, 092-554-1717,
081-301-5270, 081-268-4662 

Articles

ขั้นตอนดำเนินการขอสินเชื่อ

  1. กรอกแบบฟอร์มประเมินสินเชื่อ เบื้องต้น (ใบคำขอ ผู้กู้-ผู้ค้ำ)
  2. จัดส่งเอกสารประกอบการอนุมัติ
  3. รอรับผลการอนุมัติ
  4. ยื่นเอกสารและทำสัญญา
  5. รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารลูกค้า

   หมายเหตุ

   รับเฉพาะรถตลาดรถญี่ปุ่นเท่านั้น อายุรถไม่เกิน10ปี รถเก๋ง,กระบะ,รถตู้(ไม่เกิน8ปี),รถบรรทุก และ ไม่รับซื้อ-ขาย เปลี่ยนมือ

   1. กรอกแบบฟอร์ม ประเมินสินเชื่อเบื้องต้น (ใบคำขอ ผู้กู้ - ผู้ค้ำ)

   กรอกแบบฟอร์มประเมินสินเชื่อ เบื้องต้น (ใบคำขอ ผู้กู้-ผู้ค้ำ)

   กรอกใบคำขอผู้ค้ำ

    

   2.จัดส่งเอกสารประกอบการอนุมัติ ตามช่อทางต่างๆ
    
   เอกสารที่ใช้ในการขออนุมัติสินเชื่อ

   ex_car1.) แฟกส์ หรือสแกนสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (ผู้เช่าซื้อ)
   2.) แฟกส์ หรือสแกนสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ำ: อายุ20-60ปี ต้องมีงานทำ สามี/ภรรยา บ้านเดียวกัน ก็ค้ำให้ได้)

   3.)แฟกส์ หรือสแกนสำเนาเล่ มทะเบียน (กรณีจำนำเล่ม)

   -หน้า รายการจดทะเบียน หน้าล่าสุด

   -หน้า บันทึกเจ้าหน้าที่ หน้า 18,19
   -หน้า รายการเสียภาษี หน้า 16,17
   ***แฟกส์หรือ สแกน คู่สัญญา ใบแจ้งหนี้ล่าสุด และสำเนาค่างวด งวดสุดท้าย หรือ(ใบเสร็จที่เพิ่งปิดบัญชี) (กรณีรีไฟแนนซ์ ยังไม่มีเล่มทะเบียน)
   4.) ถ่ายรูป ตามตัวอย่าง Picture
   5.) กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อส่งขออนุมัติ ตามรายการด้านล่าง
    
   ช่องทางส่งเอกสาร

   - การส่งทางอีเมล์ ทราบผลรวดเร็วที่สุด เตรียมรูปถ่ายรถยนต์ และพิมพ์ข้อมูลต่างๆให้ครบถวน ตามแบบฟอร์ม ส่งอีเมล์หาเราที่ E-mail : krungthaiauto@hotmail.com

   - การส่งทางโทรสาร ทราบผลรวดเร็ว เตรียมรูปถ่ายรถยนต์ และพิมพ์ข้อมูลต่างๆให้ครบถวน ตามแบบฟอร์ม ส่งโทรสารข้อมูลของท่านมาที่เบอร์ 02-959-4422, 02-598-4261

    

   3. รอรับผลการอนุมัติ

   หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ท่านจะได้รับการแจ้งผลการอนุมัติ อย่างรวดเร็วที่สุด เมื่อผลการอณุมัติของท่านผ่าน ทางเราจะติดต่อเพื่อนัดวันยื่นเอกสารทำสัญญา

    

   4. ยื่นเอกสารและทำสัญญา

   เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาเตรียมเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการอณุมัติสินเชื่อ และมาให้ตรงเวลานัดหมาย

    

   5. รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารลูกค้า

   เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบบูรณ์ ลูกค้าจะได้รับเงินโอนเข้าทางบัญชีที่ระบุในสัญญา

    

   special-offers

    


    

    

   Krungthais.com  All rights reserved.

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สายด่วน 081-350-3419,081-268-4662

   Email : krungthaiauto@hotmail.com

    

   ช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบาย และมีมาตรฐานสากล