บริการสินเชื่อรถยนต์ ครบวงจร

สายด่วน
 
081-350-3419, 092-554-1717,
081-301-5270, 081-268-4662 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุมัติสินเชื่อ

1.สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน (ผู้เช่าซื้อหรือเจ้าของรถยนต์)
2.สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน
3. เล่มทะเบียน และ สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
      -หน้า รายการจดทะเบียน หน้าล่าสุด
      -หน้า บันทึกเจ้าหน้าที่ หน้า 18,19
      -หน้า รายการเสียภาษี หน้า 16,17

(กรณีรีไฟแนนซ์ ยังไม่มีเล่มทะเบียน)เตรียมเอกสาร ดังนี้
     -คู่สัญญาเช่าซื้อ ไฟแนนซ์เก่า
     -ใบแจ้งหนี้ไฟแนนซ์เก่า เดือนล่าสุด (ใบเสร็จที่เพิ่งปิดบัญชี หรือ สำเนาค่างวด งวดสุดท้าย)
     -ใบเสร็จรับเงิน ค่างวดไฟแนนซ์เก่า เดือนปัจจุบันล่าสุด

4. หน้าบัญชีธนาคาร สำหรับรับโอนเงิน (ธนาคารใด ก็ได้)(ไทยพานิชย์ ไม่เสียค่าโอนเงิน)ของเจ้าของรถ หรือ ผู้ค้ำ เท่านั้น
5.ถ่ายรูปรถยนต์ ตามตัวอย่าง ด้านล่าง

6. กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อส่งขออนุมัติ ตามรายการด้านล่าง

กรอกข้อมูลของ ผู้กู้ คลิ๊กที่นี่
กรอกข้อมูลของ ผู้ค้ำ คลิ๊กที่นี่

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญา

  • สแกนหรือแฟกส์ สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (ผู้เช่าซื้อ)
  • สแกนหรือแฟกส์ สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ำ(อายุ20-60ปี ต้องมีงานทำ สามี/ภรรยา บ้านเดียวกัน ก็ค้ำให้ได้))
  • สแกนหรือแฟกส์ สำเนาเล่มทะเบียน(กรณีจำนำเล่ม)

              -หน้า รายการจดทะเบียน หน้าล่าสุด
              -หน้า บันทึกเจ้าหน้าที่ หน้า 18,19
              -หน้า รายการเสียภาษี หน้า 16,17

***สแกน คู่สัญญา ใบแจ้งหนี้ล่าสุด และสำเนาค่างวด งวดสุดท้าย หรือ(ใบเสร็จที่เพิ่งปิดบัญชี) (กรณีรีไฟแนนซ์ ยังไม่มีเล่มทะเบียน)

 

ช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบาย และมีมาตรฐานสากล