บริการสินเชื่อรถยนต์ ครบวงจร

สายด่วน
 
081-350-3419, 092-554-1717,
081-301-5270, 081-268-4662 

 

leasing4

ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ จำนำเล่มทะเบียน และ รีไฟแนนซ์หรือ ย้ายไฟแนนซ์ แบบไม่ต้องจอดรถ
(เฉพาะรถญี่ปุ่น ไม่เกิน10 ปี เท่านั้น) ใช้เอกสารน้อยที่สุด อนุมัติง่าย


สำหรับรถที่กำลังผ่อนอยู่ก็สามารถจัดได้ ค้างค่างวด ต้องการจัดใหม่ ย้ายไฟแนนซ์ เราปิดบัญชีให้
รถใกล้ถูกยึด เราไถ่ถอนให้ จัดใหม่แถมยังมีเงินเหลือใช้
ประวัติผ่อนเก่าไม่ดี ก็จัดได้
รถเพิ่งรับโอนมา สามารถจัดได้ (เป็นบางกรณี)
จัดสินเชื่อเพื่อคนมีรถที่อื่นไม่ผ่าน จัดกับเรา เร็วกว่า และถูกต้องตามกฎหมายแน่นอน เพราะเราคือบริษัทในเครือธนาคาร ไม่ใช่นอกระบบ
รับเงินสดรวดเร็ว ภายใน 3ชั่วโมง โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หลังการโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนที่กรมการขนส่งเรียบร้อยแล้ว
พิเศษ ลดดอกเบี้ย เมื่อปิดก่อน
การดำเนินการขอสินเชื่อรถยนต์ ในส่วนของการจัดไฟแนนซ์ ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนรถยนต์กันเอง ด้วยสินเชื่อหรือในส่วนของการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ที่เจ้าของรถยนต์ติดต่อยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ เพื่อสนองต่อความต้องการตนเองเป็นไปตามเงื่อนไขสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด

 

ขั้นตอนดำเนินการขอสินเชื่อ
1. กรอกแบบฟอร์ม ประเมินสินเชื่อเบื้องต้น แล้วส่งเอกสารตามช่อทางต่างๆ

2. รอรับผลการอนุมัติ

3. ยื่นเอกสารและทำสัญญา

4. รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารลูกค้า

ต้องการขอสินเชื่อเร่งด่วน โทร. 081-350-3419, 081-268-4662


 

Krungthais.com  All rights reserved.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สายด่วน 081-350-3419,081-268-4662

Email: krungthaiauto@hotmail.com

 


การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ

- ดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

- สำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.98% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 21% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน) สำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.56% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 12% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน) การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

- เฉพาะรถเก๋ง กระบะ อายุรถไม่เกิน 20 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนด

- กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน สำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.98% ต่อเดือน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท และลูกค้าที่พักอาศัยตามที่อยู่ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และถือครองกรรมสิทธิ์รถตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

- กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน สำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.56% ต่อเดือน การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

- อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ

- ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อทะเบียนรถเก๋งกระบะ ขั้นต่ำ 12 เดือน สูงสุด 60 เดือน

- กรณีรับเงินสดทันที บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีจำนวนเงินที่ได้รับไม่เกิน 100,000 บาท

- การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

- การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ, สะบ้าย้อย, เทพา, นาทวี

 

อัตราดอกเบี้ยและการคิดคำนวนค่าธรรมเนียม

วิธีการคิดค่างวด ค่าธรรมเนียม

ราคา X ดอกเบี้ย(%) X ปี ที่ผ่อน + กับราคารถ + VAT 7%  หารเดือน ที่ผ่อน

ราคารถ คูณด้วย ดอกเบี้ย(%) แล้วคูณด้วย ปีที่ผ่อน จากนั้นนำมารวมกับราคารถ บวก VAT 7% แล้วหารด้วย เดือนที่ผ่อน

 

ตัวอย่าง

ราคารถ 500,000 ดาวน์ 100,000 เหลือ 400,000 > ราคา 400,000 มาคิดดอกเบี้ย 5% : ( 400,000 x 5% )  = 20,000 บาท /ปี

ระยะเวลาผ่อน 5 ปี (60 เดือน) : ( 20,000 x 5 ) = 100,000 บาท

ราคารถ 400,000 + ดอกเบี้ย 100,000 บาท + VAT 7% (35,000) = ราคารวมดอกเบี้ย535,000 บาท

ผ่อนต่อเดือน :( 535,000 หาร 60 เดือน ) = 8,916 บาท / เดือน

 

การดำเนินการหากชำระเงินล่าช้า
กรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อหรือเงินอื่นใด ผู้เช่าซื้อต้องชำระเบี้ยปรับในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดีรายย่อย (MINIMUM RETAIL RATE) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บวกสิบ (MRR+10) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระ

 

การต่ออายุ (นโยบายการต่อสัญญา )
ให้กระทำการปิดบัญชีคงค้างทั้งหมด ที่ได้ตกลงในสัญญาเช่าซื้อและบอกเลิกก่อนแล้ว จึงสามารถ ดำเนินการจัดทำสัญญาขึ้นมาใหม่แทน

ช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบาย และมีมาตรฐานสากล