บริการสินเชื่อรถยนต์ ครบวงจร

สายด่วน
 
081-350-3419, 092-554-1717,
081-301-5270, 081-268-4662 

นโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

กรุงไทยออโต้ลีส มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปรงใส่ และตอบสนองความต้องการ

และเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าโดยมีหลักในการให้บริการดังนี้

 

  • พิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระ
  • ให้สินเชื่อที่สอดคล้องกับควาสามารถชำระคืนของลูกค้า
  • นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการสินเชื่ออย่างชัดเจน
  • ช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาทางการเงิน พิจารณาเป็นกรณี

 

 
เราสนับสนุนผู้บริโภคและองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสินเชื่อยานยนต์

 

 


 

Krungthais.com  All rights reserved.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สายด่วน 081-350-3419,081-268-4662

Email : krungthaiauto@hotmail.com

ช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบาย และมีมาตรฐานสากล