บริการสินเชื่อรถยนต์ ครบวงจร

สายด่วน
 
081-350-3419, 092-554-1717,
081-301-5270, 081-268-4662 

การดำเนินการหากชำระเงินล่าช้า

กรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อหรือเงินอื่นใด ผู้เช่าซื้อต้องชำระเบี้ยปรับในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าชั้นดีรายย่อย (MINIMUM RETAIL RATE) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บวกสิบ (MRR+10) ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระ

 

 


 

Krungthais.com  All rights reserved.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สายด่วน 080-808-6240, 081-350-3419,081-268-4662

Email : krungthaiauto@hotmail.com

ช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบาย และมีมาตรฐานสากล